Sundhedssporet i Fjenneslev

 

 

Kom godt i gang

Sundhedssporet i Fjenneslev starter og slutter på den offentlige fælled ved Thyrasvej, 4173 Fjenneslev. Ved startpunktet er der opsat skilte med kort over sporet, vejledning i brug af sundhedsspor-konceptet og tabeller, hvor du kan aflæse dit kondital. Det grusbelagte spor er 1.725 m langt og terrænet er fladt.

 

Find vej til Fjenneslev sundhedsspor

I det lysregulerede kryds i Fjenneslev drejer man mod syd ad Fjenneslevmaglevej og umiddelbart derefter til venstre ad Thyrasvej. Lidt fremme på Thyrasvej ligger den offentlige grønne fælled på højre side. Her kan man parkere i vejsiden og gå frem til sundhedssporet.

 

Sundhedssporet er tydeligt markeret

Startpunktet er for enden af det grønne areal ved det store skilt med konditabeller og orientering om sundhedsspor-konceptet. Her er startpunktet markeret med et piktogram med teksten ”Sundhedsspor start” og en pil, som viser hvilken vej du skal løbe/gå. Følg derefter grusstien indtil du kommer tilbage til udgangspunktet. Her er der opsat piktogram med teksten ”Sundhedsspor slut”.

 

Gå eller løb Sundhedssporet på 12-18 minutter

Er du utrænet, men ellers rask, kan du løbe ruten på ca. 12 minutter, og du kan gå ruten på ca. 18 minutter.

 

Et lokalt initiativ

Sundhedssporet i Fjenneslev er etableret af Naturstyrelsen i samarbejde med Sorø Kommune og Alsted-Fjenneslev Lokalråd.